FIAINANA ANDAVANANDRO

​Miantso ny 913

Ny mpitsabo manatona eny an-toerana no afaka manao fitiliana raha misy mampiahiahy.

Ka rehefa voamarina fa voan’ny aretina ilay maty dia manaraka ny fepetra izay mbola ho apetraky ny Fanjakana.

Mampandre ny Sos DVSSE (Direction de la Veille Sanitaire et de la Surveillance Epidémiologique) raha aretina mampiahiahy.

034 47 184 90

SURECA

RAHARAHAM-PIANAKAVIANA

Ho an’Antananarivo, mikatona daholo ny biraon’ny kaominina.

Ny sampan-draharaha mikarakara ny taratasy fandevenana ihany no misokatra.

Ny fanaovana Kopia, fangatahana samy hafa dia miato avokoa.

JIRAMA

Misokatra avokoa ny Sampan-draharaha rehetra eo anivon’ny JIRAMA

Sampana vonjitaitra: 24/24h

Mpiandry raharaha : 7/7andro

Agence et sous-caisse : 7:30marina-12ora atoandro

Antsirabe 7 :30 maraina -4 ora atoandro

ANTSIRABE :         034 83 006 99 /033 31 006 99

                         

ANTSIRANANA:      034 83 006 20 / 033 33 006 20

                           

FIANARANTSOA :   034 83 700 72 / 033 20 700 72

                           

TOAMASINA :         0348300229 / 033 10 002 29

                            

ANTANANARIVO :  Telma 35477

                                   Orange 032 32 035 47

                                    Airtel 033547

FAHASALAMANA

Ny hopitaly sy ny tobim-pahasalamana rehetra misokatra.

Fa raha Covid-19 ny olana na ahiahiana dia tsy mankany amin’ny hopitaly fa miantso ny 910 na 913 na mpitsabo hafa fa ny tompon’andraikitra no midina ifotony miaraka amin’ny brigade COVID-19 RIPOSTE

Manaraka ireo mpiandriraharaha (tour de garde)  ihany

910 no antsoina raha resaka COVID-19

-Raha eto Antananarivo dia CHUMET Tsaralalana sy Ambohimiandra ary Befelatanana

-Ny any amin’ny faritra dia ny CHU rehetra

FANDRIAMPAHALEMANA

Ny Sampan-draharaha rehetra misy ao amin’ny Polisim-pirenena dia misokatra 24/24 ora  

24h/24h

SAG ANOSY : 0340599890

USI ANTANIMORA : 0340551721

UIR TSARALALANA: 0340551722

FIP ANTANIMORA: 0340535011

CSP 01 ANALAKELY: 03405 50731 / 0340599828 

CSP 02 AMBOHIJATOVO: 0340551728

CSP 03 ANTANINANDRO: 0340599832 / 0340551729

CSP 04 ISOTRY: 0340551730

CSP 05 MAHAMASINA: 0340751716 / 0340551711 / 0340599836

CSP 06 AMBOHIMANARINA: 0340599838 / 0340551712

CSP 07 67HA: 0340599840 / 0340551713

FITATANAM-BOLAM-PANJAKANA

TRESOR PUBLIC:

– Misokatra hatrany ireo « caisse publique » ho an’ny fandoavam-bola goavana toy ny karama, ny fisotroan-dronono.

Misy rafitra anatiny mipetraka ho fandaminana ny fivezivezena sy ny filaminana.

Fepetra arahina:

– fitsapana hafanana eo ampidirana

– fampiasana “gel disinfectant”

– ferana ho 30 hatrany ny olona miditra

– fanajana ny elanelana 1 metatra isaky ny olona

Mihatra eo amin’ny Paierie Générale d’Antananarivo sy ny any amin’ny faritra.

 

FITATANAM-BOLA SY NY RAHARAHA ANKAPOBEINY:

– Mitohy ny asa ao amin’ny DDFAG

-Miasa 24/24 ora ireo mpisa misahana ny asa mety hifandraika amin’ny  COVID-19

– Mitohy ara-dalana ny fikarakarana ny karama sy ny fisotron-dronono.

08ora – 04ora

Eo amin’ny vavahady lehibe ampitan’ny “caveau” ny fidirana ho an’ny birao foibe ao Antaninarenina 

HETRA :

 – Fanentanana ny mpandoa hetra ampiasa ny sehatra « E- HETRAPAYMENT » ho an’ny orinasa lehibe « HETRAPHONE » ho an’ny hetra « Synthétique »

– Fampiatoana vonjimaika ny fandoavana ireo « acomptes provisionnels IR » sy fanemorana hatramin’ny 30 jiona 2020 ny fanambarana sy fandoavana ny haba ho an’ny ireo mpisehatra eo amin’ny fizahan-tany pour les secteurs du tourisme (trano fandraisam-bahiny, trano fisakafoanana, mpandraharaha mpizahatany, masoivoho fitetezana, fitaterana an-habakabaka ary orinasa indostrialy hafak’haba)

– Fanemorana ny fanambarana sy fandoavana ny « Impôt Synthétique » hatramin’ny 15 may 2020

Fampidinana ny IR amin’ny fandaniana fanampiny na fanomezana ampiasaina mivantana amin’ny ady amin’ny coronavirus.

– Fanemorana  ny « contrôles fiscaux et Avis aux Tiers Détenteurs » hatramin’ny 31 Mey (afa-tsy ireo « spéculateurs)

– Fitohizan’ny fanambarana TVA sy IRSA

FADITSERANANA:

 – Ny birao any Toamasina sy Antananarivo dia miasa hatrany ary manaraka ireo toromarika ara-pahasalamana efa mipetraka.

– Laharam-pahamehana ny fanampiana, ny fanafody ary ny PPN.

FANANAN-TANY

Tsy misy raharaha misokatra manomboka

Ny 23 Martsa 2020 ka hatramin’ny fahataperan’ny

15 andro amin’ny Faritra 22.

TRANOM-PIANTOHANA

ALLIANZ: Ireo masoivoho rehetra

ARO: Ireo masoivoho rehetra

Ny Havana: Ireo masoivoho rehetra

ALLIANZ: 08maraina – 12atoandro

ARO: 08maraina – 12atoandro

Ny Havana: 08maraina – 12atoandro

FITSARANA

Fitsarana ady maika (bref délai, déferrement)

Fitsarana ady maika – Fampanoavana (Parquet)

08 maraina – 12 atoandro

KARAZAM-PITANTERANA

Tsy misy fitanteram-bahoaka miasa intsony raha vao tafiditra amin’ireo « Zones en confinement » 

Ny faritra tsirairay dia samy nandray ny fepetra mifanaraka amin’ny zava-misy eo aminy;

Any amin’ny faritra tsy mbola mihiboka dia mbola misy fitanteram-bahoaka miasa

Ho an’ Analamanga sy ireo faritra voakasiky ny fihibohana dia tsy misy afaka mivoaka na miditra ny faritra intsony

Tsy mahazo mihoatra ny olona roa ny ao anatin’ny fiara kely

Raha ny tokony ho izy dia tsy misy tokony hivoaka intsony. Raha tsy maintsy hivoaka dia tsy mahazo manao taingin-droa amin’ny moto mba hanajana ilay elanelana iray metatra amin’ny manodidina

Ny mpitatitra olona no tsy mahazo mandeha, ny mpitatitra entana dia mahazo mandeha (fa mety hiova ihany ito farany ito)

FAHAZAHOAN-DALANA

Mila manao fangatahana manokana eny amin’ny sampandraharaha an’ny ATT eny Andohatapenaka

Tsy misy fahazahoan-dalana manokana ho an’ny fivezivezena amin’ny alina afatsy ho an’ireo “evacuations sanitaires”, sy ireo mpitandro filaminana tsy miankina (agences de sécurité civile) sy ireo mpanao vonjy taitra (banky, sns)

Tsy misy, mikatona tanteraka Antananarivo ato anatin’ny fotoan’ny fihibohana

Azo alefa mail ny « version scannée » saingy mba hivaliany haingana dia tsara raha manantona mivantana eny Andohatapenaka.

Hatramin’ny 22 aprily 2020

Close Menu